قدمت تاریخی شهر ایزدشهر که در قدیم به روستای ایزده معروف بود، به زمان قاجار برمی‌گردد. این روستا در زمان ناصرالدین شاه گسترش یافت. سپس در سال ۱۳۸۴ از ادغام روستاهای بازارسر، ساروج محله و امیرآبادکناره، بخش مرکزی شهرستان نور، این شهر به‌وجودآمد و نام آن از شهرک ییلاقی ایزدشهر که در سال ۱۳۵۴ ساخته‌شده‌بود، گرفته شد.

قدمت شهرک ساحلی ایزدشهر به دهه 50 شمسی و حدود سال‌های 1354-1353 برمی‌گردد. در این سال‌ها نقشه و مجوز ساخت برای این شهرک از طریق وزارت ایرانگردی و جهانگردی وقت صادر گردید. تاییدیه ساخت و ساز ممهور به مهر وزارتخانه شد و تکمیل این شهرک تقریبا تا سال 1362 ادامه داشت.

شهرک ساحلی ایزدشهر در سال 1362 تاسیس و هیئت مدیره نیز در همان سال شکل گرفت و رسمی شد. از آنجائیکه قطعات تفکیکی موجود در این شهرک کمتر از 500 واحد است این شهرک با عنوان مجتمع مسکونی از سوی شهرداری ایزدشهر شهرت پیدا کرد.